Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej Sklep My Way Jewellery
www.myway-jewellery.com

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę AMANO Aleksandra Maria Nowak z siedzibą  81-435 Gdynia, ul. Wyspiańskiego 7/11, telefon 606-987-379, posiadającą nr NIP: 586-209-79-51, prowadzącą sprzedaż wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.myway-jewellery.com
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość regulowanej zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) , pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AMANO. Poprzez umowę zawieraną na odległość należy rozumieć umowę zawieraną z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Za konsumenta zgodnie z  treścią art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014, poz. 121) uważa się osobę fizyczną z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  
e) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym myway-jewellery.com jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
f) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
g) w celu możliwości prawidłowego korzystania z niniejszego serwisu internetowego należy spełnić następujące wymagania sprzętowe i oprogramowania: Należy korzystać z przeglądarki Google Chrome (od wersji 28.0.1500 z 2013 roku, wyposażonej w silnik Blink), Mozilla Firefox (wyposażonej w silnik Gecko) i Opera (wyposażonej w silnik Blink oraz JavaScript V8), Internet Explorer 11. Ponadto przeglądarka musi posiadać możliwość poprawnej obsługi protokołów SSL. Przeglądarka internetowa nie powinna posiadać dodatkowych wtyczek blokujących czy uniemożliwiających prawidłowe dokonanie płatności.
Polityka cookies
h)  Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.
i) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i sklepu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
j) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.myway-jewellery.pl/ i http://www.myway-jewellery.com/ z siedzibą pod adresem 81-435 Gdynia, ul. Wyspiańskiego 7/11.
k) Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
6. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
7. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
8. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
l) Wykorzystywane przez sklep internetowy stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „tymczasowe” (session cookies) oraz „trwałe” (persistent cookies). Cookies „tymczasowe” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. 
m) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. 
n) Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
o) Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

2. Dane Klienta

a) Z niniejszego serwisu internetowego można korzystać wyłącznie w celu składania zamówień lub zadawania zasadnych pytań w postaci maila do biura obsługi klienta.
b) Klient nie będzie składać, fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że takie zamówienie zostało złożone, jesteśmy uprawnieni do anulowania zamówienia i powiadomienia odpowiednich organów ścigania.
c) Klient oświadcza, że podane przez niego dane takie jak dokładny adres email, adres korespondencyjny i/lub inne niezbędne dane kontaktowe są prawidłowe i dokładne. Przyjmuje również do wiadomości fakt, że możemy skorzystać z tych danych, aby w razie potrzeby skontaktować się z klientem.

3. Polityka ochrony prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). Ochrona danych osobowych oraz ich gromadzenie
Sklep internetowy myway-jewellery.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazanych danych. 
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W  takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest AMANO z siedzibą w Gdynia 81-435, ul. Wyspiańskiego 7/11 w zakresie określonym Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r. poz. nr 1204 z póź. zm.) Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient ma prawo do kontroli oraz edycji danych osobowych, które jego dotyczą.
Niezapowiedziane wiadomości
Sklep internetowy myway-jewellery.com wysyła do użytkownika wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).
Sklep internetowy myway-jewellery.com może wysyłać bezpłatne w formie wiadomości e-mail informacje handlowe (Newsletter) tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, co jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik jednakże w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z Newslettera przesyłając w tym celu stosowną informację do sklepu internetowego za pomocą poczty mailowej na adres sklep@myway-jewellery.com lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony (art. 61 k.c.). AMANO wprowadza kategoryczny zakaz dostarczania użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.
My Way Jewellery udostępnia możliwość oceniania sklepu za pomocą systemu Trusted Shops (Trusted Shops GmbH, z siedzibą przy Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolonia)

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego myway-jewellery.com jest sprzedaż wyrobów biżuteryjnych za pośrednictwem Internetu.
b) AMANO prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów biżuteryjnych. Zdjęcia oferowanych wyrobów biżuterii  są autorstwa AMANO, gdzie główny nacisk położono na uzyskanie takiego efektu aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. 

5. Zakupy

a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.myway-jewellery.com
b) Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna). Tym samym informuje się konsumenta, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. 
c) w momencie złożenia zamówienia klient otrzymuje drogą elektroniczną informację z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz potwierdzenie informacji wymaganych według art. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, także w  formie elektronicznej na trwałym nośniku jeżeli wyrazi na to zgodę. Za trwały nośnik uważa się materiał lub urządzenie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie  informacji kierowanych osobiście do kupującego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Pojęcie trwałego nośnika obejmuje także pocztę elektroniczną kupującego jak i informację w formie papierowej. 
d) Umowę uważa się zawartą z osobą posiadającą status przedsiębiorcy (art. 43¹ k.c.) jeśli w ciągu 10 dni od momentu złożenia zamówienia AMANO otrzyma zapłatę za zamówienie. Otrzymanie wpłaty za zamówienie w/w terminie jest warunkiem skutkującym przyjęcie zamówienia do realizacji. W takiej sytuacji zapłata za wyrób biżuteryjny oraz przesyłkę kurierską uiszczana jest za pośrednictwem firmy Przelewy 24 nie później niż w przeciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Otrzymanie wpłaty za zamówienie w/w terminie jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży, tym samym powoduje ona wszczęcie procedury dostarczenia wyrobu do klienta.
e) Zakupiony towar przez konsumenta (art. 22¹ k.c.) może zostać opłacony według wyboru konsumenta przelewem na konto bankowe lub przy wykorzystaniu opcji "za pobraniem" Przelew realizowany jest za pośrednictwem firmy Przelewy 24. Przy dokonaniu dobrowolnego wyboru przez konsumenta sposobu zapłaty przelewem realizacja zamówienia (wysyłka) następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wymaganej wpłaty na koncie bankowym sprzedawcy z uwzględnieniem zapisu ust. 7 lit. e).
f) Umowa o świadczenie sprzedaży ciągłe lub okresowe może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowę zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego terminu na zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ja wypowiedzieć bez wskazania przyczyny z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

6. Ceny, płatności

a)Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) oraz w Euro na angielskim odpowiedniku strony i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy umieszczone są każdorazowo w formularzu wskazanym w ust. 5 lit. a. Koszty te wskazane są również w ust. 7 lit. b niniejszego regulaminu.
c) Klienci dokonujący zakupów w sklepie My Way wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
d) Standardowo wystawiany jest paragon, który jest dowodem zakupu. Na życzenie klienta wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosić przy składaniu zamówienia.
e) Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki, w przypadku stwierdzenia braku paragonu lub faktury fakt ten niezwłocznie przekazać droga mailowa lub korespondencją pocztową do sprzedawcy.
f) Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
g) w sytuacji kontaktu telefonicznego klienta z AMANO (sklepem internetowym)- koszt za połączenie telefoniczne wynosi wartość zgodną z pakietem taryfowym dostawcy usługi, z którego korzysta klient.

7. Dostawa przy wykorzystaniu firmy kurierskiej

a) Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
b) Wysyłka w Polsce realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej DHL a koszt wysyłki doliczany jest do kosztów produktów. Na terenie Polski wynosi 15,- PLN (brutto) lub jeśli Klient dokonuje zakupu "za pobraniem" koszt przesyłki wynosi 19,- PLN (brutto). W pozostałych krajach Unii Europejskiej opłata wynosi 40 EURO / 180,- PLN (brutto). 
c) AMANO realizuje zamówienia na terenie Polski oraz Unii Europejskiej .W takich przypadkach szczegóły ustala się drogą mailową lub telefoniczną.
d) Zamówienia do krajów innych niż Polska wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
e) Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, czas dostawy maksymalnie 10 dni roboczych.
f) Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze, a szczegóły doręczenia znajdują się na stronie firmy DHL.
g) Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, prosi się klienta o odmówienie przyjęcia towaru i w obecności kuriera o sporządzenie protokołu zgłoszenia szkody a także o zgłoszenie tego faktu obsłudze sklepu przy wykorzystaniu adresu e-mail lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony.
h) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane również na podstawie zgłoszenia dokonanego przez nabywcę u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki, zgodnie z treścią pkt. 7 ust. g.

8. Odstąpienie od umowy

a) Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta konsument ma możliwość odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów oprócz kosztów wskazanych w lit. b) w terminie do 14 dni.  Bieg terminu 14 dni rozpoczyna się: - dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności  - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik, a w przypadku umów, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 
W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone firmie AMANO (adres: 81-435 Gdynia, ul. Wyspiańskiego 7/11, e-mail: sklep@myway-jewellery.com) o takim odstąpieniu w każdy dozwolony prawem sposób lub przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego w niniejszym serwisie internetowym AMANO.  Do zachowania terminu wskazanego powyżej wystarcza wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem przedmiotowego terminu. W celu usprawnienia procedury odstąpienia od umowy AMANO umożliwia złożenie wymaganego oświadczenia drogą elektroniczną. 
b) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
c) AMANO zwraca niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem lit.. b).
d) Konsument na obowiązek zwrócić rzecz AMANO lub innej wskazanej przez firmę osobie w terminie niezwłocznym jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że firma AMANO zaproponowała, że sama odbierze rzecz od konsumenta. Do zachowania terminu przez konsumenta wystarcza odesłanie rzeczy do firmy AMANO przed jego upływem.  
  e) Towar zwracany nie może nosić oznak zmniejszających jego wartość. Dostarczony musi być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu przez co rozumieć należy korzystanie z rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
f) Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w treści art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w tym:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany;
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. Reklamacje

a) AMANO nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania przez nabywcę oferowanych produktów.
b) AMANO dostarcza swoim klientom zgodnie z ciążącym na niej obowiązkiem rzeczy wolne od wad.  Wady fizyczne (niezgodność rzeczy sprzedanej z umową) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, zgodnie z treścią obowiązujących przepisów praw tj. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 16 z 1964r. poz . 93 z póź. zm.) w zakresie zakupów dokonywanych przez konsumentów w rozumieniu art. 22¹ k.c. oraz w zakresie zakupów dokonywanych przez osoby posiadające status przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ k.c. Przy zgłoszeniu reklamacji należy przedstawić dowód zakupu rzeczy, z którego zgodnie z treścią art. 6 Kodeksu cywilnego możliwe będzie zidentyfikowanie terminu dokonania zakupu, rodzaj zakupionego towaru, zapłaconej ceny, ewentualnie wskazanie statusu kupującego jako konsumenta lub przedsiębiorcy. Za dowód zakupu rzeczy należy uważać wszystkie dozwolone prawem dokumenty, dowody, które pozwolą na uzyskanie danych niezbędnych do realizacji roszczenia reklamacyjnego. Miejscem zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego jest siedziba firmy AMANO wskazana w ust. 1 lit. a). Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w serwisie internetowym firmy AMANO (www.myway-jewellery.com), lub też w każdy inny sposób prawem dozwolony. Kupującemu przysługują dwa reżimy zgłoszenia reklamacji tj. z instytucji rękojmi (rękojmi konsumenckiej) oraz z instytucji gwarancji. Instytucja gwarancji może być wykorzystana w sytuacji udzielenia przez gwaranta gwarancji, co następuje poprzez wręczenie kupującemu dokumentu gwarancyjnego (złożenie oświadczenia gwarancyjnego) , który określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. W sytuacji dokonania wyboru przez klienta sposobu realizacji roszczenia reklamacyjnego z tytułu udzielonej gwarancji reklamacja realizowana jest w oparciu o treść dokumentu gwarancyjnego jaki otrzymał kupujący. Tym samym kupujący powinien mieć świadomość, że każdy z gwarantów może odmiennie kształtować treść udzielonej przez siebie gwarancji z zastrzeżeniem, że treść ta powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu instytucji rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W sytuacji odrzucenia reklamacji zgłoszonej w reżimie instytucji rękojmi jako niezasadnej AMANO powiadomi o tym fakcie konsumenta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia roszczenia reklamacyjnego, w którym zażądano wymiany, naprawy rzeczy lub obniżenia zapłaconej ceny. 
c) Wszelkie spory mogące wyniknąć zarówno w kwestii rozpatrywania roszczeń reklamacyjnych jak i realizacji umowy zawartej pomiędzy stronami, strony będą próbowały rozwiązać w pierwszej kolejności w sposób polubowny pozasądowy. Prawem właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie chyba, że strony w umowie ustalą inaczej.
d) językiem stosowanym w relacjach pomiędzy konsumentem a firmą AMANO jest język polski oraz język angielski.

10.Alternatywne metody rozwiązywania sporów:

Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela tj. Gdynia.

11. Prawa autorskie

a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.myway-jewellery.com znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów biżuteryjnych.

12. Zakończenie

a) Jeżeli brak jest możliwości zrealizowania zlecenia poprzez fakt, że przedmiot świadczenia jest niedostępny AMANO niezwłocznie powiadomi konsumenta o tym fakcie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałych aktów prawnych.