Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak może uniemożliwić dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

Ochrona danych osobowych oraz ich gromadzenie

Sklep internetowy myway-jewellery.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia oraz w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazanych danych.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W  takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMANO Aleksandra M Nowak z siedzibą W Gdyni, ul. Wyspiańskiego 7/11, 81-435 w zakresie określonym Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 2002r. poz. nr 1204 z póź. zm.) Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 z 2002r. poz. 926 z póź. zm.) klient ma prawo do kontroli oraz edycji danych osobowych, które jego dotyczą.

Niezapowiedziane wiadomości

Sklep internetowy myway-jewellery.com wysyła do użytkownika wiadomości e-mail, ściśle związane z jego zamówieniem (np. potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, potwierdzenie wpłynięcia płatności, potwierdzenie wysłania produktów itp.).
Sklep internetowy myway-jewellery.com może wysyłać bezpłatne w formie wiadomości e-mail informacje handlowe (Newsletter) tylko do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, co jest zgodne z zapisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter zawiera informacje związane z ofertą oraz działalnością sklepu i nigdy nie będzie wykorzystywany do rozsyłania reklam lub informacji osób trzecich. Użytkownik jednakże w każdej chwili ma możliwość rezygnacji z Newslettera przesyłając w tym celu stosowną informację do sklepu internetowego za pomocą poczty mailowej na adres sklep@myway-jewellery.com lub w każdy inny sposób prawem dopuszczony (art. 61 k.c.). Firma AMANO Aleksandra M Nowak wprowadza kategoryczny zakaz dostarczania użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.

Polityka plików cookies